left right
 

wycena nieruchomosci gruntowych wycena nieruchomosci komercyjnych wycena nieruchomosci lokalowych wycena nieruchomosci zabudowanych

Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego WYCENA w Bielsku-Białej

Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego oferuje profesjonalne usługi w zakresie wyceny nieruchomości, ograniczonych praw rzeczowych oraz analiz rynku nieruchomości, na rzecz osób fizycznych i prawnych, na terenie miasta Bielsko-Biała oraz powiatów: bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego.

Rzeczoznawca majątkowy Małgorzata Klepacka-Adamus

Rzeczoznawca majątkowy: Małgorzata Klepacka-Adamus

Nr uprawnień: 4929

Przeszkolenie z zakresu wycen: 

„Wycena nieruchomości dla zabezpieczenia wierzytelności”

"Praktyczne aspekty stosowania podejścia dochodowego - warsztaty"

"Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego"

"Służebność przesyłu i odpowiednie wynagrodzenie za jej ustanowienie"

"Wycena nieruchomości a wycena przedsiębiorstw"

 

Członek: Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

Członek: Instytutu Monitoringu i Analiz Rynku Nieruchomości Silesia

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu

© 2017 Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego "Wycena". ul.Waszkowskiego 6 | 43-300 | Bielsko-Biała | tel: 668 832 772   Projekt i wykonanie: infocloud facebook facebook facebook

Strona Główna | Lista realizacji | Usługi | Kontakt