left right
 

wycena nieruchomosci gruntowych wycena nieruchomosci komercyjnych wycena nieruchomosci lokalowych wycena nieruchomosci zabudowanych

Strona Główna < Usługi

 

Produkty i usługi Biura Rzeczoznawcy Majątkowego WYCENA

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości mieszkaniowych

·         Działki budowlane

·         Budynki jednorodzinne i wielorodzinne

·         Rezydencje

·         Lokale

·         Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali

Wycena nieruchomości komercyjnych

·         Działki przeznaczone pod handel, usługi, przemysł

·         Lokale użytkowe

·         Obiekty handlowo – usługowe, magazynowe i przemysłowe

Wycena nieruchomości rekreacyjnych

Wycena nieruchomości rolnych

Wycena przedsiębiorstw

 

Oferujemy sporządzanie operatów szacunkowych przeznaczonych  na cel:

·         negocjacji ceny sprzedaży

·         zabezpieczenia wierzytelności dla banków i innych instytucji finansowych

·         podziału majątku

·         ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji, ubezpieczenia

·         wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki

·         ustalenia wartości odszkodowania

·         ustalenia wysokości poniesionych nakładów na nieruchomości

 

Opracowania spełniają wszelkie wymagania zarówno merytoryczne jak i formalne stawiane przez przepisy prawa

oraz Powszechne Krajowe Zasady Wyceny opracowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

 

Firma zapewnia wykonanie operatów szacunkowych kierując się bezstronnością, rzetelnością, poufnością i terminowością. Zlecenia wykonywane są przez doświadczonych rzeczoznawców majątkowych,  którzy posiadają niezbędne uprawnienia zawodowe zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Oferujemy krótkie terminy realizacji.

 

Działalność firmy obejmuje również ubezpieczenia majątkowe w ERGO HESTIA S.A.

Małgorzata Klepacka-Adamus jest instruktorem wykładowcą SITN PZN i oferuje dodatkowo szkolenia narciarskie.

© 2017 Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego "Wycena". ul.Waszkowskiego 6 | 43-300 | Bielsko-Biała | tel: 668 832 772   Projekt i wykonanie: infocloud facebook facebook facebook

Strona Główna | Lista realizacji | Usługi | Kontakt